,Dzień zdrowia'' organizowanego w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

Pracownicy Powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej dnia 07.12.2016 r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym przeprowadzili konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia w ramach ,,Dnia zdrowia'' organizowanego w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w 4 konkurencjach:
1. Układanie jadłospisu zdrowej diety. 2. QUIZ dotyczący zdrowego stylu życia i uzależnień. 3. Kreatywna prezentacja zestawu ćwiczeń, które można wykonywać w domu. 4. Ułożenie hasła promującego zdrowy styl życia.

W trakcie organizowanego wydarzenia uczniowie mogli wypróbować urządzenia o nazwie alkogogle oraz narkogogle oraz zmierzyć u siebie poziom wydychanego tlenku węgla urządzeniem o nazwie smokerlyzer.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107 - intensywne opady sniegu

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107 - intensywne opady sniegu

województwo małopolskie - subregion południowy, na Podhalu prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 20:00 dnia 30.11.2016 do 20:00 dnia 01.12.2016 od 15 cm do 25 cm, od 20:00 dnia 01.12.2016 do 20:00 dnia 02.12.2016 od 15 cm do 25 cm. Największa intensywność opadów przewidywana jest w nocy 01/02.12.2016.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH PRZEZ LEKARZY i FELCZERÓW

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1866) w rozdziale 6 określa szczegółowo tryb postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej.

Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia, przez  lekarza lub felczera, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, powinien zostać dopełniony nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Zgłoszenie należy przekazać państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu  właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Szczegółowe zasady zgłaszalności zakażeń i chorób zakaźnych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 848)

Czytaj więcej...

STAN SANITARNY 2014

STAN SANITARNY 2015

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 386-00-15
fax (+48 12) 386-13-20
e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl

> więcej

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach