konferencja pt. ,,Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży’’

W dniu 10.10.2017 w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych odbyła się konferencja pt. ,,Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży’’, w trakcie której przedstawiono m.in. zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie walki z dopalaczami. Podczas konferencji przedstawiono również zwycięzców konkursu na reklamę promującą zdrowy styl życia. Zwycięzcami konkursu została grupa chłopców z klasy 2 Ta:  Maciej Kubik, Jakub Rojek, Dominik Ciesielski, Tomasz Nowak.

 

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO MAJKOWICE Z DNIA 29.09.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego Majkowice, że po przeprowadzeniu działań naprawczych przeprowadzono powtórne  badania laboratoryjne. Próbki wody pobrane z punktu poboru zlokalizowanego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Majkowice 42, 32-120 Nowe Brzesko nie wykazały zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody .

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO MAJKOWCE Z DNIA 20.09.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego Majkowice, że przeprowadzone badanie laboratoryjne próbki wody pobranej z punktu poboru zlokalizowanego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Majkowice 42, 32-120 Nowe Brzesko wykazało zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (bakterie grupy coli).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdza, brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Majkowice od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody). Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje iż woda nadaje się do celów sanitarnych.

STAN SANITARNY 2016

STAN SANITARNY 2015

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 386-00-15
fax (+48 12) 386-13-20
e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl

> więcej

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach