Komunikat dotyczący jakości wody z wodociagu Publicznego Proszowice z dnia 24.06.2016r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PROSZOWICE  Z DNIA   24.06.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Proszowice, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej na ujęciu oraz sieci wodociąg publicznego Proszowice wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (bakterie grupy coli).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia Opatkowice od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

STAN SANITARNY 2014

STAN SANITARNY 2015

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 386-00-15
fax (+48 12) 386-13-20
e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl

> więcej

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach