chwilowki

Roczne zapotrzebowanie na szczepionki przeznaczone do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2018 r.

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 formularz zapotrzebowania na szczepionki – część szczegółowa

Załącznik nr 2 zapotrzebowanie na rok 2018 (dla powiatu)

Załącznik nr 3 zapotrzebowanie na rok 2018 (planowane)

Załącznik nr 4 dane o ludności

Załącznik nr 5 pismo GIS z dnia 14 marca 2017 r.

Światowy Dzień Wody 2017

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.

Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Ze względu na typowo rolniczy charakter powiatu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach zamieszcza poniżej materiały promocyjne związane z ponownym wykorzystaniem oczyszczonej wody w rolnictwie.

Więcej o Światowym Dniu Wody (nowościach, faktach, ideach oraz wydarzeniach) znajduje się na stronie: World Water Day.