chwilowki

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY W WODOCIĄGU PUBLICZNYM PROSZOWICE Z DNIA 22.12.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO  PROSZOWICE Z DNIA  22.12.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Proszowice zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Proszowice zlokalizowane na nitce przesyłowej do Kościelca z Jakubowic, że po przeprowadzeniu działań naprawczych wykonano powtórne  badania laboratoryjne. Próbka wody pobrana w punkcie zgodności dla wodociągu publicznego Proszowice (sieć wodociągu) nie wykazała zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody, w zakresie wykonanych oznaczeń.

W dniu 24 grudnia 2020r. Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Proszowicach będzie nieczynna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach uprzejmie informuje iż na podstawie zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego w zamian za 26 grudnia 2020 r. przypadającego w sobotę, dniem wolnym od pracy ustanowiono dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek).

 

W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2020r. Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Proszowicach będzie nieczynna.